Ekshumacja zwłok – kiedy można ją przeprowadzić?

Ekshumacja zwłok – kiedy można ją przeprowadzić?

Celem ekshumacji szczątek zwłok jest ich przeniesienie na inny cmentarz, na przykład w Warszawie z Woli na miejsce pochówku w odrębnej dzielnicy. Inny powód, dla którego dokonuje się wydobycia szczątek to oględziny sądowo-lekarskie. Oczywiście ekshumacja regulowana jest konkretnymi przepisami prawa. W celu zdobycia wiedzy na temat szczegółów procesu, najlepiej kontaktować się bezpośrednio z pracownikami placówki, jaką jest zakład pogrzebowy na Woli lub w innym miejscu Warszawy, w zależności od tego, gdzie bliska osoba została pochowana.

Warszawa Wola – czynności ekshumacyjne

O ekshumację mogą poprosić osoby uprawnione do pochowania ciała, jeżeli uzyskają one zgodę Krajowego Inspektoratu Sanitarnego. Także prokurator lub sąd może wydać taki nakaz. Niekiedy na skutek zmiany przeznaczenia terenu, na którym znajduje się cmentarz, zachodzi konieczność masowej ekshumacji szczątków oraz przeniesienia je na inne miejsce. W tym celu zgodę wydaje również Inspektorat Sanitarny. Co ciekawe, czynności ekshumacyjne są przeprowadzane tylko w konkretnej części roku, mianowicie od jesieni do wczesnej wiosny. Wydobycie szczątek może się odbyć tylko w godzinach rannych. Nad całym procesem przeprowadza nadzór Inspektorat Sanitarny, a jego przedstawiciel ma obowiązek znajdować się fizycznie przy ekshumacji.

ekshumacje

Jaką rolę w procesie ekshumacji pełni zakład pogrzebowy? To on jest odpowiedzialny za przeprowadzenie w sposób profesjonalny wszystkich czynności. Wykonują je jedynie przeszkoleni w tym zakresie pracownicy. Nie można tego zlecić zupełnie przypadkowym osobom. Na koszty ekshumacji składa się szereg czynników, takich jak data pochowania, wielkość nagrobków, miejsce znajdowania się grobu oraz nowego miejsca pochówku, sposób złożenia szczątków i kilka innych kwestii. Szczegółowe informacje na temat innych aspektów przeprowadzania tego procesu, mogą być udzielone członkom rodziny uprawnionym do złożenia wniosku o wydobycie szczątek. Wystarczy skontaktować z zakładem pogrzebowym na Woli osobiście czy też przez telefon.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *